Profesjonalne kursy nurkowania i szkolenia w zakresie specjalizacji
Profesjonalne kursy nurkowania
i szkolenia w zakresie specjalizacji
Kursy ratownicze EFR i DAN
Kursy ratownicze
EFR i DAN
Wyprawy nurkowe
Wyprawy nurkowe
     
 

Nurkowanie Warszawa

kursy nurkowania technicznego

 

 

Tec Rec Deep 40 DSAT

 

Jeżeli jesteś zainteresowany nurkowaniem technicznym, ale nie spełniłeś wymagań wstępnych kursu Tec Rec Deep 50, możesz rozważyć udział w kursie Tec Rec Deep 40. Jest to pierwsza z trzech składowych pełnego kursu Tec Rec Deep DSAT i zawiera pierwsze cztery nurkowania tego kursu. Ponieważ jedno z tych nurkowań możesz wykonać w basenie, wielu nurków zaczyna od kursu Tec Rec Deep 40 w miesiącach zimowych, aby potem dokończyć kurs w miesiącach letnich.
Na kursie Tec Rec Deep 40 DSAT nauczysz się: wykorzystywać komputerowe programy dekompresyjne do planowania i wykonywania nurkowań z dekompresją nie dłuższą niż 10 minut na głębokości nie przekraczającej 40 m., wykorzystywać jeden cylinder z gazem dekompresyjnym, zawierającym maksymalnie 50 % tlenu (EANx50) - dla zwiększenia konserwatyzmu podczas akcelerowanej (przyśpieszonej) dekompresji.

 

Dlaczego warto zrobić ten kurs:

 • będziesz samodzielnym nurkiem na pierwszym poziomie technicznym
 • będziesz mógł uczestniczyć w zaawansowanej turystyce nurkowej
 • będziesz mógł wypożyczać sprzęt techniczny
 • możesz kupować techniczny sprzęt nurkowy
 • należysz do społeczności nurkowej TEC
 • nabierasz pewności w swoich działaniach podwodnych
 • możesz dalej kształcić się idąc ścieżką techniczną

Przebieg kursu:

 • spotkania z instruktorem w celu omówienia każdego z  rodzajów wiedzy nurkowej zawartego w podręczniku
 • konfiguracja sprzętu technicznego
 • cztery nurkowania na wodach otwartych w kompletnym sprzęcie technicznym
 • praca z dekompresyjnym oprogramowaniem komputerowym
   

Uprawnienia po kursie:

Certyfikat  Tec 40 uprawnia do:

 • nurkowania z partnerem do głębokości 40m, bez konieczności przebywania pod bezpośrednią lub pośrednią opieką czy nadzorem instruktora

 • planowania i przeprowadzania nurkowań dekompresyjnych na wodach otwartych do głębokości 40 m, z czasem dekompresji poniżej 10 min., z jedną butlą deco z gazem dekompresyjnym do 50% O2

 • prowadzenia logbook'a

 • kontynuowanie szkolenia nurkowego

 

 

Wymagania kursowe:


Stopień PADI AOWD lub równoważny, stopień PADI Enriched Air  Diver lub równoważny, stopień PADI Deep Diver  lub dowód na co najmniej 10 nurkowań na 30 metrów, minimalny wiek 18 lat, zalogowane minimum 30 nurkowań, z czego: 10 nitroxowych - 12 głębszych niż 18 m, 6 głębszych niż 30 m oraz aktualne orzeczenie lekarza specjalisty o przeciwwskazaniach do nurkowania.

 

Wymagania sprzętowe:


 Zestaw dwubutlowy (minimum 2x12 l) z manifoldem separującym
 Automat podstawowy (I i II stopień, waż 2 m)
 Automat zapasowy (I i II stopień, wąż standardowej długości, manometr)
 Płyta z uprzężą
 Urządzenie wypornościowe z zapasowym źródłem pływalności (suchy skafander                     + pojedynczy worek BCD lub mokry skafander + podwójny worek BCD)
 Dwie butle stage (7-12 litrów) - czystość tlenowa.
 Dwa automaty (I i II stopień, manometr, czystość tlenowa)
 Podstawowe urządzenie pomiarowe (komputer lub digital)
 Zapasowe urządzenie pomiarowe (komputer lub digital)
 Worek wypornościowy (min. 25 kg wyporu)
 Kołowrotek z 50m linki
 Zapasowa maska
 Tabliczki (jedna na rękę, druga standardowa)

 

UWAGI:

Zastrzegam sobie prawo wstępnej weryfikacji umiejętności nurkowych

 oraz ewentualną odmowę przyjęcia na kurs!!!

 


Aktualności RSS

Ostatnie aktualności 
Copyright © by Fundive Created by agencja reklamowa e-mouse