miasto

11 lipca, 2023

Zamiatarka drogowa na ulicach miasta- w jaki sposób pracuje?

Na ulicach miast często można spotkać zamiatarki drogowe- kompaktowe maszyny, których charakterystycznym elementem są obrotowe szczotki. Zadaniem tych maszyn jest oczyszczanie szeroko pojętej przestrzeni miejskiej, a więc jezdni, pobocza, chodników, przystanków autobusowych, placów, a także skwerów. Maszyny te mogą delikatnie różnić się osprzętem czy wyglądem, zostały jednak zaprojektowane tak, aby usuwać z przestrzeni miejskiej kurz, pył, zanieczyszczenia płynne, a także niektóre śmieci i odpady, także te zielone, takie jak opadające liście.

Zamiatarki drogowe serwisuje się tak samo jak samochody osobowe bądź też ciężarowe, czasem konieczne są części zamienne Johnston, w szczególności te, które są związane z regularną eksploatacją tych maszyn i które po prostu szybciej się zużywają. Serwis tych maszyn przeprowadza przedsiębiorstwo Terberg Matec. A zamiatarki to maszyny, które niemalże każdego dnia przez wiele godzin pracują w terenie, toteż podlegają regularnej eksploatacji.

Wyposażenie zamiatarki- efektywnie pracujące szczotki

Ten najbardziej charakterystyczny element każdej zamiatarki to właśnie szczotki, które pracują w ruchu obrotowych. W zależności od modelu zamiatarki:

 

  • Może to być jedna szczotka, a może ich być więcej- nawet dwie lub też trzy.
  • Różna może być maksymalna szerokość powierzchni, jaką można oczyścić za jednokrotnym przejazdem maszyny.
  • Szczotki mogą być zainstalowane na wysięgnikach hydraulicznych tak, aby każdą z nich można było sterować osobno.
  • Szczotki mogą stanowić osprzęt wleczony, osprzęt zainstalowany z boku maszyny, ale też bardzo często umieszcza się je na froncie. Ich pracę może na bieżąco kontrolować operator zamiatarki z poziomu swojej przeszklonej kabiny. Tego rodzaju kabina ma często przeszkloną także część podłogi.
  • Pod pracę szczotek podpięta jest też praca dmuchawy ssącej. Szczotki mają za zadanie podrywać do góry różnego rodzaju zanieczyszczenia i odpady, a te są następnie zasysane do wnętrza zamiatarki tak, aby mogły trafić do kontenera na odpady.
  • Szczotki obrotowe podczas swojej pracy powinny być na bieżąco zraszane. Dzięki temu ich praca nie powoduje podrywania do góry pyłu i kurzu.

 

We wnętrzu każdej zamiatarki drogowej znajdują się kontenery o różnym przeznaczeniu. Jest to kontener na odpady, gdzie gromadzi się śmieci. Są to też zbiorniki na płyny, których pojemność może być różna w zależności od modelu zamiatarki. Jest to zbiornik na czystą wodę użytkową, która jest zużywana podczas sprzątania. Dodatkowo, jest to też zbiornik na brudną wodę, którą się zużywa podczas przejazdów zamiatarką.

Zapraszamy https://www.terbergmatec.pl/!